ქვემოთ მოცემულია პირდაპირი გაცვლის განაკვეთები (DPE)


წარმომადგენლობითი გამოსახულების გამოსახულების კრედიტი: ANI
  • ქვეყანა:
  • ინდოეთი

ქვემოთ მოცემულია ბირჟის (DPE) პირდაპირი განაკვეთები, რომლებიც გამოცხადებულია თესტატის მიერ ინდოეთის ბანკი აქ. (ყველა ტარიფი რუპებში თითო ერთეულზე).CURRENCY TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL კოდი აშშ დოლარი/INR 72.50 74.00 72.44 74.15 EUR/INR 85.12 88.02 85.04 88.20 GBP/INR 99.33 102.49 99.24 102.70JPY/INR 65.53 67.83 65.47 67.97 CHF / INR 78.55 81.50 78.48 81.66 AUD / INR 52.49 54.65 52.45 54.76 NZD / INR 50.61 52.80 50.56 52.91CAD / INR 57.13 59.06 57.08 59.18 SGD/INR 53.60 55.35 53.56 55.46 HKD/INR 9.25 9.57 9.24 9.59 DKK/INR 11.45 11.84 11.44 11.86 NOK/INR 8.32 8.59 8.31 8.61 SEK/INR 8.36 8.64 8.35 8.66 შენიშვნა:- სავალუტო ჯიპი გამოითვლება 100 უცხოური ვალუტის ერთეულში.

--------------------------------

(ეს ამბავი არ არის რედაქტირებული Top News– ის თანამშრომლების მიერ და ავტომატურად გენერირებულია სინდიფიცირებული არხიდან.)